AB Nordic Medifield Service
  Hem   Produkter     Kontakta oss     Historik    
AB Nordic Medifield Service
Lung & Allergi
Pricklancetter
Pricklancetter
EWO Pricklancett, steril för standardiserat pricktest Pricktest används för att påvisa specifika IgE-antikroppar bundna till mastceller i huden. Användning av EWO pricklancetter med exakt 1,0 mm spets ger ökad reproducerbarhet vid jämförelse av tester.
Lancetterna tillverkade i rostfritt stål, tjocklek 25mm, format 30,0x4,8 mm + spets 1.0 mm. Styckvis förpackade i perforerad rulle av papper/plast á 100 st samt kartong. Strålsteriliserade.

Pricktest - utförande
I standardiserat mönster läggs enskilda droppar av allergenextrakt på huden på underarmens volarsida.

Som positiv kontroll används histaminlösning, histaminhydroklorid 10mg/ml, vilken alla förväntas reagera på.  

För 0-kontroll lämpligen fysiologisk koksaltlösning.  

Med lancett görs ett minimalt instick i huden genom droppen, ny lancett för varje droppe.  

Histaminreaktionen avläses efter 10-15 minuter och allergenreaktionen efter 15 minuter.  

En kvaddelstorlek om ca 3 mm betecknas som positiv och kan utgöra en indikation på IgE-förmedlad allergi.  

Den s.k. "Prick-Prick metoden" kan användas vid utredning av överkänlighetsreaktioner mot födoämnen.  

Lancetten sticks i ex. färska grönsaker eller frukter och sedan i huden.  

Observera att antihistaminer ej bör ha intagits de närmaste dygnen före testet och lokal användning av kortisonkräm på testområdet påverkar också eventuell reaktion.   

Artnr Produkt Förpackning
11002 EWO Pricklancett 100 st/förp. 200 förp/transportkart

CE-märkning enligt MDD 93/42 EEC.